Gestalttherapie

Hierin onderzoek je hoe je jouw levensenergie nu blokkeert. Bijvoorbeeld door verdriet niet te voelen, boosheid af te wijzen, op jezelf te richten
of uit te spelen, leegte niet te durven ervaren, moeite met grenzen stellen. Door je hier van bewust te worden, krijg je de mogelijkheid om
oude patronen los te laten, onaffe zaken alsnog te verwerken zodat je energie beschikbaar komt in het nu en er meer vervulling in je leven komt.

Gestalttherapie brengt je van je denken naar je voelen, door zelf te ervaren en te onderzoeken, door je bewustzijn uit te breiden en door te experimenteren met nieuw gedrag.

Meer over Gestalttherapie kan je vinden op de website www.nbgt.nl